HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Máy In Hóa Đơn Khổ 80mm - K80 (XPRINTER)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:

Máy In Hóa Đơn Khổ 80mm - K80 (ANTECH, RONGTA)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:

Máy In Hóa Đơn Khổ 57mm - K57 (XPRINTER)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:
 • Kết nối bluetooth (Cho máy có bluetooth):

Máy In Hóa Đơn Khổ 57mm - K57 (GPRINTER)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:
 • Kết nối wifi:

Máy In Mã Vạch Khổ 57mm (XPRINTER)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:

Máy In Mã Vạch Khổ 80mm (XPRINTER)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:

Máy In Mã Vạch Khổ 110mm (XPRINTER)

 • Tài liệu tổng thể:
 • Cách bỏ giấy vào máy: 
 • Cách cài driver cho lần sử dụng đầu tiên:
 • Sửa lỗi khi đã cài driver mà in không được:

Két Tiền Thu Ngân

 • Cài đặt mở tự động:

Máy Chấm Công Thẻ Giấy COMIX

 • Tài liệu tổng thể: