Sản phẩm

Mực Máy Chấm Công Thẻ Giấy

Giá ban đầu
220,000₫
Giảm giá

So sánh 350,000₫

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

MỰC MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY ĐỦ LOẠI CHO CÁC MÃ MÁY

Mực máy chấm công hay còn gọi là ruy băng mực máy chấm công. Tương thích với tất cả loại máy trên thị trường như: Wise eye on, Ronald Jack, Seiko, Timmy,...

  • Máy chấm công Umei: Umei NE-5000, NE-6000, CD-9820, RJ2200A, RJ2200N, RJ-2300A, RJ-2300N....
  • Máy chấm công Timmy: Timmy LC-10B, T-200A, T-180S, T6SB, T7
  • Máy chấm công Coper: Coper S300, S320, S260A, S260B, S280A, S280B, S-238A, S-238B, Mini Tiger, Ru băng máy chấm công Timetech KL6600
  • Máy chấm công Mindman: Mindman M-960A, M-960, M-200DB, 200AB, M-200A, M-200B
  • Máy chấm công Kings Power: 970A, SP-550, KP-210, KP-200A, KP-200AB
  • Máy chấm công JM: JM-168, JM-188, JM-6200B, ZIMI 330
  • Máy chấm công Various : CA-118A, CA-118B, CA-168A/168B
  • Máy chấm công Crown: CR-960A, CR980A, CR-930A, CR960B
  • Máy chấm công Nideka NE-9800, NE,860, Nideka AP-10, Nideka AP-20, Nideka T7
  • Máy chấm công Wise eye: Wse 2600A, wse2600D, wse 61D, Wse 7500A, 7500D

mực máy chấm công - ruy băng mực chấm công